Projecten Pingpe

Kapitein Mangoschool
Vanuit Jungle Resort Pingpe ondersteunen we regelmatig projecten in de dorpen Pingpe en Semoisie. Na ontvangst van een drietal moederboards van gasten van Pingpe, hebben we deze kunnen opknappen en aanvullen met alle benodigde apparatuur. Begin juli 2012 hebben we een drietal computers aan de schoolleiding kunnen geven om de kinderen van de school kennis te laten maken met de computer.

Wachthuisje dorp Pingpe
Met dank aan onze gasten Thea en Erwin Oehlers als sponsors, zijn we bezig om de bewoners van het dorp Pingpe te kunnen verblijden met een wachthuisje. Een huisje waar men elkaar kan ontmoeten bij de rivier, waar de kinderen en gasten kunnen wachten op de (school)boot, je even kan schuilen bij een regenbui. Een mooi project. (Maart 2015)

Met dank aan Joke en Dick Spijker met ondersteuning van de diakonie en gemeenteleden van de Bron hebben we in het voorjaar van 2016 het wachthuisje kunnen betegelen. Bij deze willen wij iedereen van harte bedankt voor het realiseren van dit mooie project. Zie ook het artikel uit hun maandblad, Meer-Zicht. (April 2016)

Wachthuisje

 

 

 

 

 

 

Handboeken leerkrachten
Onze gasten Ria en Rene Vos hebben na hun tour naar Jungle Resort Pingpe, verschillende handboeken gedoneerd voor de lokale leerkrachten. Ria en Rene, hartelijk bedankt voor dit vriendelijke gebaar! (Augustus 2016)

Handboeken leerkrachten